Turnen heren

CSE Turnen Heren biedt talentvolle turners de mogelijkheid om hun turntalenten te ontdekken en maximaal te ontplooien door het aanbieden van een programma dat sport en studie zo optimaal mogelijk verbindt. Het doel is om sporters met een professioneel perspectief een complete opleiding te geven. Het sporttechnisch domein, het onderwijsdomein en het sportondersteunend domein maken hiervan deel uit.

Samenwerking

Er wordt vier keer per week in de ochtend getraind (onder CSE-schooltijd) in het topsport turnhal in sportcomplex Victorium, op 200 meter afstand van de school.

In overleg met de clubtrainer wordt er met het talent gekeken waar ’s middags na schooltijd het beste getraind kan worden. Dit kan bij de eigen club, maar is ook mogelijk bij onze samenwerkingspartner: Stichting Turnacademie Regio Zwolle, die ’s middags aansluitend op de CSE schooltijden trainingen aanbieden in sportcomplex Victorium. De CSE sportmanager Turnen Heren stemt dit altijd in samenspraak met het talent, ouders/verzorgers en de clubtrainer af.

Mogelijkheden

  • Basisonderwijs Groep 7 en 8 
  • Havo/vwo 
  • Vmbo 
  • Mbo: (vrijwel) alle Landstede MBO-opleidingen (individueel maatwerk)
  • Hbo: Windesheim

Het CSE werkt nauw samen met Windesheim, hierdoor is het mogelijk onderwijs en sport beter op elkaar af te stemmen.

Val je buiten deze opleidingen, dan zijn er altijd nog andere mogelijkheden die besproken kunnen worden.

Selectieprocedure

Om in aanmerking te komen voor het CSE, moet je eerst geselecteerd worden. Er worden selectietrainingen georganiseerd waar je je voor kan aanmelden.

Benieuwd naar de selectiemomenten? Klik hier!

Vragen?

Heb je vragen, neem dan contact op met de administratie van het CSE, telefoonnummer: 088 - 850 87 36.