Passend onderwijs

Passend Onderwijs: onderwijs dat bij je past, dat uitgaat van talenten. Wij zijn er voor alle leerlingen, dus ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Waar mogelijk zorgen wij voor een passende onderwijsplek. Daarbij houden we rekening met de behoeften van de leerling en de voorkeuren van de ouders/verzorgers. Daarover gaan we met elkaar in gesprek.

Vraag naar extra ondersteuning
Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, stellen we samen met ouders/verzorgers en de leerling een Ontwikkelingsperspectief op (OPP). Hierin staat de plaatsingskeuze uitgelegd, de bevorderende en belemmerende factoren die meespelen bij het opleiden van de leerling en de te verwachten uitstroommogelijkheid.

Het ontwikkelingsperspectief gebruiken we als uitgangspunt van ons onderwijsaanbod. Regelmatig evalueren we het ontwikkelingsperspectief met de ouders/verzorgers en de leerling. Als het nodig is, stellen we het plan bij.

Het kan zijn dat we op onze locatie geen passende aanpak kunnen bieden. De leerling kan dan terecht bij DOC93 van Landstede VO. Kijk hier voor meer informatie over DOC93

Grenzen aan passend onderwijs
Helaas zijn er ook grenzen aan wat wij jou kunnen bieden. Bijvoorbeeld wanneer je niet aan het groepsproces kunt deelnemen of bij extreem gedrag waarbij er gevaar is voor andere leerlingen of waarbij het onderwijsproces ernstig wordt belemmerd.

Wanneer je bij ons onderwijs volgt, moet er uitzicht zijn op het behalen van een diploma. Wanneer je een lichamelijke beperking hebt, moet je onderwijsbehoefte passen binnen de mogelijkheden en aanpassingen van de school. De school is niet ingericht op het verrichten van medische handelingen.

Naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso)
Het kan zijn dat je naar een school voor voorgezet speciaal onderwijs (vso) wordt verwezen. Het bevoegd gezag van de school vraagt dan bij het Samenwerkingsverband (SWV) een toelaatbaarheidsverklaring aan. Het samenwerkingsverband beslist of je wordt toegelaten tot het vso. Ook verdeelt het Samenwerkingsverband de zorggelden.

klik hier om het animatiefilmpje te bekijken over de werking en uitvoering van deze wet: 'passend onderwijs in 3 minuten'.

De wet op het Passend Onderwijs
De wet op het Passend Onderwijs is sinds 1 augustus 2014 in werking. Dat betekent dat elk kind recht heeft op onderwijs dat aansluit bij zijn of haar onderwijsbehoefte. Het accent is verlegd van “welke beperkingen heeft deze leerling” naar “wat heeft deze leerling nodig om een goede onderwijsontwikkeling door te maken”. Een andere manier van kijken en denken die er voor moet zorgen dat minder leerlingen naar het speciaal onderwijs worden verwezen.

Alle scholen hebben een zorgplicht voor elke leerling die is aangemeld. Dat wil zeggen dat er een passende school moet worden gevonden voor elke aangemelde leerling. De schoolbesturen in de regio (het Samenwerkingsverband SWV 23-05) zorgen daarom samen voor een dekkend onderwijsaanbod, waarin de leerling de zorg kan ontvangen die aansluit bij de onderwijsbehoefte.

Op de website http://www.swvvoijsselvecht.nl staat meer informatie over het samenwerkingsverband IJssel-Vecht.

‘Als je topsporter wilt worden moet je gewoon naar het CSE gaan’

‘Hockey vind ik heel erg leuk en ik wil er graag beter in worden. Daarom heb ik selectie gedaan en dat ging goed, dus toen mocht ik in groep 7 naar het CSE. Nu zit ik in groep 8. Er zitten ongeveer twintig kinderen in mijn klas, die allemaal verschillende sporten doen. Het is heel gezellig, ik vind het leuker dan op mijn oude school. Daar kreeg je soms gewoon gym, terwijl je hier lekker vaak je eigen sport kunt trainen. Ik heb meer vrijheid en ik kan hier beter worden in mijn sport en dat is wat ik graag wil. We doen van alles, partijtjes en zo. Ik ben een teamspeler die soms wel eens een actie maakt. Ik kan overal wel staan, maar voor en achter kan ik het best. Ik train nu vooral op de techniek, daarin wil ik mij graag verbeteren.
Maar ik hockey vooral, omdat ik het met plezier doe. Naomi van As is mijn grote voorbeeld. Zij heeft overzicht en kan gewoon heel goed hockeyen. Met het team wedstrijden spelen vind ik het mooiste. Als je een topsporter wilt worden moet je gewoon naar CSE gaan. Lekker in sportkleding naar school en veel trainen. Iedereen houdt hier van sporten en van winnen.’

Charlotte van Rossum, Hockey
‘Bij het CSE krijg je de kans om alles mogelijk te maken’.

‘Toen CSE in 2015 een atletiekklas startte, heb ik me meteen aangemeld. Deze school bied je de mogelijkheid om alles mogelijk te maken. Hier krijg je individueel maatwerk. Samen met trainer Ronald Huethorst heb ik op AV PEC, op het Thomas a Kempis Colleg en nu op het CSE keihard gewerkt om op het niveau te komen waarop ik nu zit. Alles wordt hier afgestemd op wat ik wil en wat het beste voor mij is. Sporten staat bij het CSE op nummer 1. Ik train zo’n 18, 19 uur per week en ondertussen ga ik havo halen. Ik denk dat ik sneller kan presteren dan iedereen die in het verleden de Olympische Spelen heeft gewonnen. Dat is mijn droom als topsporter. CSE helpt me daarbij.’

Luuk Peters, Atletiek
‘De combinatie sport en school vind ik heel leuk’

‘Van jongs af aan heb ik gemountainbiked met mijn vader. Gewoon als hobby, in het bos. Toen ik negen jaar was, heb ik de Amstel Gold Race gefietst, dat was 65 kilometer. Op aanraden van mijn vader ben ik op een wielervereniging gegaan, de Hanzerenners. Eerst met een huurfiets, nu heb ik een eigen fiets. En daarna zeiden mijn ouders dat CSE misschien wel een leuke school voor me zou zijn. En dat was ook zo, ik vind het een heel erg leuke school. Je hebt allemaal mensen met een sportmentaliteit hier. Ik ben een doorzetter, een volhouder denk ik. Behalve de blessure gaat het goed, ik vind die combinatie school en sport heel leuk. Het is in het begin wel even wennen, want echt alles is anders. De vakken, de lesstof, de uren, het rooster. Maar ik vind het hier heel fijn en gezellig, er zijn allemaal leuke mensen. Dat voelde ik meteen al, de eerste keer dat ik hier kwam.’

Isa Nomden, Wielrennen
'Het is heel leuk en motiverend om tussen mensen met dezelfde passie te zitten.'

‘We begonnen twee jaar geleden met zeven squashers op CSE, nu zijn het er veertien. Ik woon in Hellendoorn, van huis naar Zwolle-centrum is een uur reizen. Maar ik heb het er graag voor over. Het is heel leuk en motiverend om tussen mensen met dezelfde passie te zitten. Squash is een supersnelle, uitdagende sport, ik vind het geweldig. Je bent echt in actie, je zweet en je hebt het gevoel dat je wat dóet. Ik vind de combinatie sport en onderwijs zoals dat vanuit CSE wordt geboden geweldig. Het is pittig. Je bent zo gefocust met je sport bezig, dat vergt veel energie. Maar het is wel te doen. En school is en blijft belangrijk, want het is goed om een vak erbij te leren. Maar ik ga wel voor die top. Ik kijk goed naar de toppers en ik speel heel veel. Het zit er wel in, ik moet het er nog uit zien te halen.’

Dennis, Squash