Sportacrobatiek

De sportacrobatiek opleiding van het CSE biedt talentvolle acrobaten de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken en maximaal te ontplooien door het aanbieden van een programma dat sport en studie zo optimaal mogelijk verbindt. Het doel is om sporters met een professioneel perspectief een complete opleiding te geven. Het sporttechnisch domein, het onderwijsdomein en het sportondersteunend domein maken hiervan deel uit.

Samenwerking

CSE Sportacrobatiek werkt nauw samen met meerdere vooraanstaande clubs, waaronder WRZV/Landstede Sportacrobatiek in Zwolle. Dit betekent dat de programma’s waarmee gewerkt wordt voldoen aan de kwaliteitseisen van de KNGU Acrogym.
Bij het ontwikkelen van de programma’s worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Iedere topsporter werkt voor zich en in teamverband.
  • De trainingen worden gegeven door professionele coaches
  • Trainingsactiviteiten passen bij het talent en de leeftijd
  • Er wordt gezorgd voor een pedagogisch verantwoorde trainingsomgeving en een optimale arbeidsrustverhouding.

Mogelijkheden

  • Basisonderwijs Groep 7 en 8 
  • Havo/vwo 
  • Vmbo 
  • Mbo: (vrijwel) alle Landstede MBO-opleidingen (individueel maatwerk)
  • Hbo: Windesheim

Het CSE werkt nauw samen met Windesheim, hierdoor is het mogelijk onderwijs en sport beter op elkaar af te stemmen.

Val je buiten deze opleidingen, dan zijn er altijd nog andere mogelijkheden die besproken kunnen worden.

Selectieprocedure

Om in aanmerking te komen voor het CSE, moet je eerst geselecteerd worden. Er worden selectietrainingen georganiseerd waar je je voor kan aanmelden.

Benieuwd naar de selectiemomenten? Klik hier!

Vragen?

Heb je vragen, neem dan contact op met de administratie van het CSE, telefoonnummer: 088 - 850 87 36.