Vakantie

Vakantieregeling

  • Voorjaarsvakantie: 14 februari t/m 21 februari 2020
  • Goede Vrijdag: 10 april 2020
  • Tweede Paasdag: 13 april 2020
  • Meivakantie: 27 april t/m 6 mei 2020
  • Hemelvaartsdag: 21 mei 2020
  • Tweede Pinksterdag: 1 juni 2020
  • Zomervakantie: 6 juli t/m 14 augustus 2020

Zie ook: Regeling schoolvakanties (Ministerie van OC&W)