Klachten

In het leerlingstatuut staat hoe wij met klachten omgaan. Dat statuut stellen we aan het begin van het schooljaar digitaal beschikbaar, je vindt er al je rechten en plichten in.

Landstede Groep/CSE heeft ook een eigen klachtencommissie met externe deskundigen die geen directe binding met onze school hebben. Zij behandelen klachten en geven advies aan het College van Bestuur.

Wij zijn aangesloten bij de klachtencommissie van het VBKO. Contactpersoon is P. Merkx, Schuurmanstraat 1, 8011 KC Zwolle. Telefoon 088-8508505. De klachtencommissie Landstede/CSE en de klachtencommissie van het VBKO nemen alleen klachten in behandeling als de mogelijkheden die de school biedt zijn uitgeput.

Is een leerling op school op een erg onaangename manier lastiggevallen dan kunnen ouders/verzorgers de hulp gebruiken van een vertrouwensinspecteur. Deze inspecteurs zijn in dienst van de onderwijsinspectie voor het behandelen van klachten over:
• Seksuele intimidatie en misbruik
• Geweld
• Grove pesterijen
• Extremisme
• Discriminatie
• Onverdraagzaamheid
• Fundamentalisme en radicalisering

Telefoonnummer onderwijsinspecteurs, tijdens kantooruren: 0900-1113111 (lokaal tarief)