Visie & missie

Visie
Als topsporters in opleiding willen de leerlingen het beste uit zichzelf halen en iedere dag beter worden. In dat proces is inspirerende, deskundige en intensieve begeleiding essentieel. Met het Centre for Sports & Education is een opleidingsplek gecreëerd, waar veel aandacht is voor de ontwikkeling van ieders individuele (sport)talenten.

Van iedere leerling wordt een talentprofiel gemaakt en daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de persoonlijkheid, de fysiologie, de gedragingen en de leerpatronen van elk individu. Door de leerlingen regelmatig fysiek en mentaal te testen en te monitoren, wordt het  individuele leerprofiel aangepast wanneer nodig is. Ook wordt er op deze manier bij de leerling inzicht in het eigen functioneren als mens en als sporter gecreëerd.

Om dit leerproces te optimaliseren worden de jongste wetenschappelijke inzichten op gebied van talentontwikkeling en training en coaching bestudeerd en waar nodig en mogelijk toegepast. Dit alles gebeurt in samenspraak met de ouders, de trainers/coaches, de docenten en de leercoaches van de leerlingen. Op deze manier is er sprake van een leerplek waar ieder individu zijn of haar talent ten volste kan benutten.

Missie
De missie is geformuleerd aan de hand van een handvol uitgangspunten:

  1. Op het CSE staat de individuele toekomstige topsporter centraal
  2. De sportieve ontwikkeling van hem of haar staat voorop
  3. Onderwijs speelt een belangrijke rol op ieders eigen niveau
  4. Onderwijs is onderverdeeld in normale onderwijsuren en sportondersteunend onderwijs
  5. Met het sportondersteunend onderwijs biedt het CSE extra praktische en theoretische ondersteuning voor iedere topsporter in spé.

De combinatie van deze vijf kernboodschappen maakt het CSE uniek.