Schoolondersteuningsprofiel

Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Leraren, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders en schoolbesturen staan gezamenlijk voor de taak om dat waar te maken. Het nieuwe stelsel passend onderwijs betekent een aanscherping van deze verantwoordelijkheid. In het kader van Passend onderwijs is dit Schoolondersteuningsprofiel (SOP) voor het Centre for Sports & Education opgesteld.

Klik hier voor het ondersteuningsprofiel.